Agtergrond

agtergrond

 

Hoekom juis Oranjekas?

 Oranjekas is in die lewe geroep om seker te maak dat jou geld so hard vir jou werk soos wat jy gewerk het om dit te verdien. Dit is ’n wen-wen situasie wat verseker dat voordele gewin uit beleggings en ander finansiële aktiwiteite van die bank, jou direk bevoordeel. Ons glo dit is jou geld, en daarom moet dit werk vir jou en die sake wat na aan jou eie hart lê. In die woorde van mnr. Jan Beyers, voormalige Besturende Direkteur van Oranjekas: “Oranjekas kan en wil bankwese in Suid-Afrika verander.“

Hier is nog goeie redes om Oranjekas te kies:

  • Uitstekende rentekoerse: Oranjekas is bekend daarvoor dat ons oor die algemeen beter koerse kan bied as die kommersiële banke.
  • Uitnemende diens in Afrikaans: Voel welkom en ervaar die verskil wanneer jy flink en hoflik in jou moedertaal bedien word.
  • Top personeel: Oranjekas sal poog om net die beste personeel aan te stel as daar uitbreidings is. Dit is bo en behalwe die ervare en toegewyde personeel wat reeds aan boord is.
  • Persoonlike aandag: Jy ken ons en ons ken jou. Deur landswye affiliale oop te maak, beweeg ons terug na ‘n stelsel waar kliënt en bankbestuurder mekaar persoonlik ken en elke saak op ware meriete beoordeel word. Verdere takke van Oranjekas word vir die toekoms beplan.
  • ‘n Geskiedenis van groei: Van ongeveer 55 koöperatiewe banke in S.A. is Oranjekas reeds een van die vyf grootstes. Ons is ook, teen ‘n gemiddelde groeikoers van 60% per maand vanaf finale registrasie (06/2009), die 4de grootste koöperatiewe bank in S.A. - en steeds duur ons groei onverpoos voort. 

Hoe word jy deel van Oranjekas?

 

Anders as by 'n kommersiële bank, is al ons lede ook aandeelhouers. 'n Minimum van 5 aandele word benodig om aan te sluit by ons koöperatiewe bank, teen 'n prys van R100 elk. 'n Jaarlikse administrasiefooi van R50 is ook betaalbaar, plus seëlgeld vir die aandele.

Vir slegs R 551.25 kan u dus mede-eienaar word van die Oranjekas Koöperatiewe Bank.

In sekere gevalle mag die aandelevereistes verskil. Kontak ons vir meer hieroor.