Nuusbrokkies

nuus

Nuusbrief 21 Februarie 2018

Nuusbrief 11 Oktober 2017 

Nuusbrokkies vrygestel op 1 Julie 2017

  Finansiële Produkte

  • ‘n Nuwe finansiële produk is beskikbaar gestel. Slimspaar: waar gerieflike maandelikse besparings met so min as R 50 per maand met ‘n goeie rentekoers van prima minus 2% kapitaal opbou. Lenings kan tot 80% van die besparingsbedrag aangegaan word teen ‘n rentekoers van prima plus 2%. Die leningsintreefooi is besonder laag.
  • Gewilde finansiële produkte is die kinderspaar, studielenings en kitslenings teen besondere gunstige voorwaardes.
  • Meer oor Oranjekas se finansiële produkte word in sy brosjure uiteengesit.

Debietkaart

  • Positiewe terugvoering word steeds ontvang op Oranjekas se debietkaart. Die kaart is ‘n Masterkaart wat al verskeie kere oorsee tot gebruikers se redding gekom het. Lede word aangemoedig om die kaart te ondersteun. Dit sal bydrae dat die kaart se voordele nog verder uitgebrei kan word.

Personeel

  • ‘n Personeellid wat vanaf Oranjekas se stigting betrokke was, Elsie van Staden het afgetree. Haar bydraes word waardeer en sterkte word haar toegewens.

Sesde Algemene Jaarvergadering 2016

Oranjekas se sesde Algemene Jaarvergadering het op 23 Julie 2016 plaasgevind. Die vergadering was goed bygewoon met die grootste getal lede tot datum. Die opbouende besprekings deur lede was weereens bewys van volgehoue vertroue en lojale ondersteuning.

Die voorsitter, Thinus Greyling, het verskeie hoogtepunte uitgelig in sy voorsittersrede. Hy het daarop gewys dat Oranjekas weereens met ʼn winsjaar kon afsluit en met ʼn positiewe ledegroei wat tans op 980 staan. Aandelekapitaal het met 2% vir die jaar toegeneem en is 10.8% van totale deposito’s gehou.

Die kredietbestuurder, Joseph Kidson, het in sy kredietverslag daarop gewys dat die risiko op uitstaande lenings besonder laag is en op minder as 1% van die leningsboek staan.

Korttermyn Versekeringmakelaardienste – November 2012

Oranjekas verskaf sedert 1 Maart 2012 ook korttermyn versekeringmakelaardienste deur middel van sy filiaalmaatskappy Kasfin Eiendoms Beperk. Die diens is beskikbaar aan alle lede van Oranjekas, asook nie lede, wat van professionele makelaardienste deur ons eie mense in ons eie taal gebruik wil maak. Terugvoering van persone wat van die diens gebruik maak is dat die premies besonder mededingend is.

Aandele Gekoppelde Belegging

Oranjekas bied 'n spesiale geleentheid aan sy lede om ‘n aandeel gekoppelde belegging uit te neem. Die produk bestaan uit 50% aandele plus 'n gelyke bedrag vaste deposito, waarop 11% rente op die depositobedrag verdien word. Die belegging is vir 'n vaste tydperk van drie jaar. Aandele kan na drie jaar behou word of aan ‘n persoon, deur Oranjekas goedgekeur, verkoop of oorgedra word.Aansoekvorms kan van die Webwerf afgetrek word.

Oranjekas toon hoogste groei

Tydens 'n nasionale byeenkoms van Koöperatiewe Finansiële Instellings in Kaapstad op 19 – 21 Oktober 2011, het Oranjekas ‘n trofee ontvang as die vinnigste groeiende Spaar en Krediet Koöperasie in die groep bo R20 miljoen.

Benewens nasionale kundiges en belangrike persone is daar ook referate gelewer deur verskeie internasionale persone.

Oranjekas neem die voortou

Tydens 'n strategiese beplanningsvergadering van Oranjekas gedurende Desember 2009 het die Direksie van Oranjekas die visie van Oranjekas gedokumenteer as: “Oranjekas neem die voortou in die vestiging van ’n volksekonomie deur professionele volkseie bankdienste aan die Afrikanervolk te verskaf.”

 

Hierdie visie mag dalk vreemd klink, veral as die vraag waarmee Oranjekas die meeste gekonfronteer word deur kliënte die volgende is: “Hoekom kan julle nie doen wat die ander kommersiële banke doen nie?” Hierdie vraag word so gereeld gevra (en geantwoord) dat Oranjekas dit nodig geag het om dit ook hier te antwoord. Na aanleiding van die antwoord sal dit ook duidelik word dat daar waarheid is in die visie van Oranjekas.

Op hierdie stadium lewer Oranjekas verskeie dienste en produkte. Spaarrekenings, vaste deposito’s en alle tipe lenings word toegestaan, maar daar is een aspek waarin Oranjekas nog in gebreke is. Ons mense vereis elektroniese bankdienste en bankkaarte. Sonder hierdie dienste is ’n bank nie ’n bank nie.

Oranjekas het besef dat wanneer die volk spreek, moet die bank luister en ná deeglike beplanning en navorsing het Oranjekas besluit om die groot stap te neem en elektroniese bankdienste te implementeer. Binnekort gaan Oranjekas se kliënte gevolglik ook elektroniese bankdienste op hul Oranjekasrekeninge ontvang!

Daar is twee maniere om elektroniese bankdienste te verskaf. Die eerste is om ten volle in die betaalsisteem van Suid-Afrika opgeneem te word. Daardeur verkry ’n instansie ’n PASA-rekening en word hy gemagtig om in Bankserv (verrekeningsmaatskappy) se sisteem opgeneem te word. Dit is ’n moeilike en duur proses en word deur al die kommersiële banke gebruik. Die tweede is om nie in hierdie stelsel opgeneem te word nie, maar die betaalsisteem slegs te gebruik as daar geld uit die stelsel moet vloei.

Oranjekas het besluit om die tweede opsie te kies om sodoende ons volk te verlos van ’n stelsel waaroor daar (deur ons volk) geen beheer is nie. Om daardie rede het Oranjekas begin om ’n elektroniese stelsel te ontwikkel om al die bankdienste aan sy kliënte te lewer, los van die RSA-betaalstelsel, maar met toegang tot daardie betaalstelsel. Dit is ’n geslote stelsel waaroor Oranjekas al die beheer het.

Die voordele wat hierdie volkseie betaalstelsel vir die kliënte van Oranjekas gaan legio wees. Oranjekas se rekeninghouers sal ten volle internet-transaksies kan doen en geld kan oorplaas na enige rekening in Suid-Afrika. Verder sal die rekeninghouer ook selfoontransaksies kan doen, op ’n platform wat tegnologies so gevorderd is dat dit ’n eerste in Suid-Afrika sal wees. Nie net gaan hierdie loopfoonbankdiens die goedkoopste in die land wees nie, maar dit gaan so gebruikersvriendelik wees dat selfs die “tegnologies gestremde” volksgenote dit met gemak sal kan gebruik . Daar sal ook twee kaarte uitgereik word. Oranjekas se eie interne kaart wat net gebruik kan word by Afrikanerondernemings wat Oranjekasrekeninge het en dan ook ’n eksterne kaart wat enige plek ter wêreld gebruik kan word waar die eksterne kaart aanvaar word. Enige tellermasjien, enige winkel sal die kaart kan aanvaar en die allerbeste is dat al die transaksies direk op u Oranjekasrekening reflekteer!

Die stap beteken dat Oranjekas die voortou neem in die vestiging van ons eie volksekonomie. Sonder ’n voertuig om die geld te hanteer in die volksekonomie, het die volk geen ekonomie nie!

Die Oranjekasstelsel is waarlik eerstewêreldse tegnologie in ’n derdewêreldse land, vir die Afrikaner! Hou gerus die volksmedia dop vir die loodsingsdatum. Vir verdere inligting oor die stelsel en ander produkte, kan u gerus Oranjekas se bankbestuurder kontak.

Oranjekas ondervind steeds besondere groei – Oktober 2011

Oranjekas ondervind steeds, ten spyte van die verswakkende ekonomiese markte wat nasionaal en internasionaal ondervind word, 'n besondere groei in ledetal, beleggings en lenings aan lede.

Die toename in beleggings vir die 2010/2011 jaar was 67% en vir die sewe maande tot September 2011 reeds 13%. Lenings aan lede verskaf het oor dieselfde tydperk met onderskeidelik 55% en 11% gegroei. Lede (aandeelhouers) wat by Oranjekas aangesluit het, toon 'n toename van 47% en 7% vir die ooreenstemmende tydperke.

Aandelekapitaal wat deur lede opgeneem is, het onderskeidelik met 15% en 5% toegeneem vir die jaar geëindig Februarie 2011 en die sewe maande tot September 2011. Lede word versoek om verdere aandele op te neem om Oranjekas se aandelebasis deurlopend te versterk, aangesien die groei in deposito’s veel vinniger toeneem as die groei in aandeelhouerskapitaal.

Die debietkaart (MasterCard) wat aan lede gebied word, is besig om steeds gewilder te word, weens die gerief wat dit aan Oranjekas se lede bied, asook die kostebesparing teenoor die duur bankkoste by kommersiële banke. Die kaart in ten volle internet gekoppel en die gerief word sterk by lede aanbeveel.

Oranjekas wil weereens sy dank en waardering aan al sy lede betuig vir elkeen se lojale ondersteuning.

MEDIAVERKLARING - 18 Augustus 2009

Na aanleiding van die aankondiging van die reserwebank op 13 Augustus 2009 dat rentekoerse met 'n halwe persentasie punt verlaag sal word, het die Direksie van Oranjekas besluit om ook die uitleenkoers van Oranjekas met 'n halwe persentasiepunt te verlaag. Oranjekas het egter aangekondig dat rente wat beleggers en rekeninghouers ontvang nie aangepas sal word nie.

Oranjekas Spaar en Krediet is 'n volkseie finansiële ko-operasie, wat die beste belang van die volk eerste stel. Mnr. Jan Beyers, voormalige Besturende Direkteur van Oranjekas het gesê “Oranjekas het 'n verantwoordelikheid teenoor sy aandeelhouers om winsgewend te wees, maar het ook 'n verantwoordelikheid teenoor die volk om in die resessie waarin die ANC-regering die land gedompel het, die volk tot hulp te wees.” Hy het bygevoeg “dit is vanjaar die 70ste herdenking van die Reddingsdaadbond, eerder as om te praat of nostalgiese kongresse daaroor te hou, wil Oranjekas 'n bydrae lewer tot die ekonomiese welstand van die volk in die gees van die Reddingsdaadbond”.

Beyers het bygevoeg dat daar nuut gedink sal moet word om die finansiële aanslae teen die volk die hoof te bied. Die ANC-regering gaan hierdie volk geen gunste doen nie en gevolglik sal daar ‘n eie ekonomie herskep moet word. In tye waarin die volk swaarkry, is dit onmoontlik om van die volk te verwag om slegs om nostalgiese redes 'n saak te ondersteun, daar moet ook gekyk word na die ekonomiese voordele en realiteite. Oranjekas bied aan die individuele volksgenoot verskeie voordele en die individu se deelname skep weer die geleentheid om ander volksgenote tot voordeel te wees. Op hierdie manier red die volk homself.