Nuusbrokkies

nuus

Nuusbrief 20 September 2018

Nuusbrief 21 Februarie 2018

Nuusbrief 11 Oktober 2017 

Nuusbrokkies vrygestel op 1 Julie 2017

Finansiële Produkte

  • ‘n Nuwe finansiële produk is beskikbaar gestel. Slimspaar: waar gerieflike maandelikse besparings met so min as R 50 per maand met ‘n goeie rentekoers van prima minus 2% kapitaal opbou. Lenings kan tot 80% van die besparingsbedrag aangegaan word teen ‘n rentekoers van prima plus 2%. Die leningsintreefooi is besonder laag.
  • Gewilde finansiële produkte is die kinderspaar, studielenings en kitslenings teen besondere gunstige voorwaardes.
  • Meer oor Oranjekas se finansiële produkte word in sy brosjure uiteengesit.

Debietkaart

  • Positiewe terugvoering word steeds ontvang op Oranjekas se debietkaart. Die kaart is ‘n Masterkaart wat al verskeie kere oorsee tot gebruikers se redding gekom het. Lede word aangemoedig om die kaart te ondersteun. Dit sal bydrae dat die kaart se voordele nog verder uitgebrei kan word.

Korttermyn Versekeringmakelaardienste – November 2012

Oranjekas verskaf sedert 1 Maart 2012 ook korttermyn versekeringmakelaardienste deur middel van sy filiaalmaatskappy Kasfin Eiendoms Beperk. Die diens is beskikbaar aan alle lede van Oranjekas, asook nie lede, wat van professionele makelaardienste deur ons eie mense in ons eie taal gebruik wil maak. Terugvoering van persone wat van die diens gebruik maak is dat die premies besonder mededingend is.

Oranjekas toon hoogste groei

Tydens 'n nasionale byeenkoms van Koöperatiewe Finansiële Instellings in Kaapstad op 19 – 21 Oktober 2011, het Oranjekas ‘n trofee ontvang as die vinnigste groeiende Spaar en Krediet Koöperasie in die groep bo R20 miljoen.

 Benewens nasionale kundiges en belangrike persone is daar ook referate gelewer deur verskeie internasionale persone.

Oranjekas neem die voortou

Tydens 'n strategiese beplanningsvergadering van Oranjekas gedurende Desember 2009 het die Direksie van Oranjekas die visie van Oranjekas gedokumenteer as: “Oranjekas neem die voortou in die vestiging van ’n volksekonomie deur professionele volkseie finansiële dienste aan ons lede te verskaf.”

 Hierdie visie mag dalk vreemd klink, veral as die vraag waarmee Oranjekas die meeste gekonfronteer word deur kliënte die volgende is: “Hoekom kan julle nie doen wat die ander kommersiële banke doen nie?” Hierdie vraag word so gereeld gevra (en geantwoord) dat Oranjekas dit nodig geag het om dit ook hier te antwoord. Na aanleiding van die antwoord sal dit ook duidelik word dat daar waarheid is in die visie van Oranjekas.

Op hierdie stadium lewer Oranjekas verskeie dienste en produkte. Spaarrekenings, vaste deposito’s en alle tipe lenings word toegestaan, maar daar is een aspek waarin Oranjekas nog in gebreke is. Ons mense vereis elektroniese dienste en bankkaarte. 'n Debietkaart vir plaaslike en internasionale gebruik is reeds beskikbaar.